linux git安装
linux

centos安装git

1026 0

linux安装git版本管理工具。本案例在centos7.2版本下安装。 1.下载git版本安装包,我下载的是2.9.2版  wget https://github.com/git/git/archive/v2.9.2.tar.gz 2.解压下载的安装包 tar zxf v2.9.2.tar.gz 3.进入安装包...